Entropi logotype

Finansiell kunskap

Entropi är en av de ledande rådgivarna i frågor som gäller ränterisker

Vår rådgivning är helt oberoende och bygger på gedigen erfarenhet/spetskompetens

Unikt för Entropi är att vi förordar en aktiv  ränteriskhantering vilket bidrar till en kostnadseffektiv och stabil finansiering